Tillbaka
Gnosco ingår samarbete med kvalitetsregistret RiksSår

28 november 2017

Under 2017 så har Gnosco och RiksSår fördjupat samarbetet tack vara nya forskningsprojekt och sedan februari finns det en automatisk koppling mellan Dermicus beslutsstöd och det nationella kvalitetsregistret RiksSår. Patientdata som inhämtas med Dermicus Wound mobil app kan nu även laddas upp i kvalitetsregistret.

Under 2018 så kommer samarbetet utökas ytterligare. Ett stort forskningsprojekt kommer genomföras med över 100 användare från hela landet anslutna till kvalitetsregister som kommer utvärdera hur Dermicus Wound fungerar i den kliniska vardagen

– Vi kommer bli det första kvalitetsregistret som både är ett nationellt välfungerande kvalitetsregister och där vårdgivare även kan ansluta ett digitalt beslutstöd. Allt för att främja bättre samarbete inom vården, kortare tid till diagnos och läkning, samt bättre patientupplevelse, säger Rut Öien, ordförande i RiksSår.

Läs mer om våra utvecklings- och forskningsprojekten inom sår här.