Tillbaka
Gnosco ingår samarbete med kvalitetsregistret RiksSår

Under 2017 så har Gnosco och RiksSår fördjupat samarbetet och sedan februari finns det en automatisk koppling mellan Dermicus diagnosstöd och det nationella kvalitetsregistret RiksSår. Patientdata som inhämtas med Dermicus Wound mobil app laddas nu även upp i kvalitetsregistret.

Under 2018 så kommer samarbetet utökas ytterligare och ett stort projekt kommer genomföras med över 100 deltagare från hela landet. Dermicus Wound kommer bli en fullt integrerad del och kommer således bli den mycket viktiga funktionen ”RiksSår Beslutstöd”. På detta sätt

– Vi kommer bli det första kvalitetsregistret som både har ett nationellt välfungerande kvalitetsregister OCH ett beslutstöd. Allt för att främja bättre samarbete inom vården, kortare tid till diagnos och läkning, samt bättre patientupplevelse, säger Rut Öien, Ordförande i RiksSår.