Tillbaka
Gnosco utvecklar ny AI-algoritm för hudcancerdiagnos

Gnosco har tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Sjukhuset fått finansiering från Vinnova för att ta nästa steg inom automatisk bildigenkänning.

Läs mer: https://www.medtechmagazine.se/article/view/581593/ai_ska_hitta_melanom