Tillbaka
Svenska Läkarsällskapet om Dermicus

Svenska Läkarsällskapet skriver om hur Dermicus och Stockholm Läns Landsting kortar ledtider till bara några dagar för malignt melanom

https://issuu.com/svenskalakaresallskapet0/docs/slsaktuellt2_web_2018/12