Tillbaka
Läkartidningen skriver om de stora Sårprojekten som vi deltar i.

Rut Öien och Maj Rom skriver artikel i Läkartidningen om varför digitala beslutstöd skall användas för patienter med svårläkta sår.

http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/02/App-kan-ge-effektiv-och-mer-jamlik-vard-av-svarlakta-sar/