Tillbaka
Debattartikel i Läkartidningen om att digitala beslutstöd kan ge mer effektiv och jämlik vård

Rut Öien och Maj Rom skriver i en debattartikel i Läkartidningen om varför digitala beslutstöd som RiksSårs skall användas för patienter med svårläkta sår.

http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2019/02/App-kan-ge-effektiv-och-mer-jamlik-vard-av-svarlakta-sar/