Tillbaka
NHS på Isle of Wight ökar användningen av Dermicus

Efter mycket positiva effekter vid införande av Dermicus Mole på Isle of wight så implementeras det nu komplett i hela regionen.

Ett exempel från utvärderingen är: Tid till diagnos har gått från 26 dagar till 0,6 dagar!