Tillbaka
MedTech Magazine: Regioner satsar på teledermatoskopi

8 mars 2021

I årets första nummer av ett av MedTech Magazine skriver tidningen om regionernas satsningar på teledermatoskopi och den nya nationella webbaserade utbildningen i teledermatoskopi till landets primärvård.

Utbildningen är framtagen av Regionala cancercentrum i samverkan som stöd till det pågående breddinförandet i stora delar av landet. I artikeln intervjuas även vår vd Daniel Eliasson med anledning av att Region Skåne och Region Stockholm har upphandlat Gnoscos system.

Teledermatoskopi för bedömning av misstänkt hudcancer är ju egentligen inget nytt, samtidigt finns det mycket arbete kvar att göra för att utveckla och utnyttja teknikens fulla potential. Läs mer i artikeln i MedTech Magazine den 1 mars.

Hur utvecklingen av teledermatoskopi kan förbättra möjligheten till tidig diagnostik av hudcancer tas även upp i denna publikation av Strålsäkerhetsmyndigheten, ”2020:09 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2019”.