Tillbaka
Min Doktor breddinför Gnoscos beslutstöd för bedömning av hudförändringar

2 juli 2021

Min Doktor har under maj och juni breddinfört Gnoscos digitala beslutsstöd Dermicus för hantering av patienter med hudförändringar. Teledermatoskopi erbjuds nu på Min Doktors fysiska, sjuksköterskeledda vård- och vaccinationsmottagningar och Min Doktors nya sommarkliniker i anslutning till ICA-butiker runt om i landet.

Våren 2021 inledde Gnosco och Min Doktor samarbete för hantering av hudförändringar med hjälp av Dermicus plattform. Syftet är att effektivt och med hög kvalité kunna hantera patienter med hudförändringar, samt att upptäcka malignt melanom i ett tidigt skede.

Med hjälp av mobiltelefon och tillhörande mobilapplikation kan sjuksköterskor på Min Doktors drop-in mottagningar dokumentera och fotografera hudförändringar som direkt skickas till Min Doktors läkare för bedömning och rekommendation på åtgärd.

Teledermatoskopi för bedömning av födelsemärken med hjälp av Dermicus plattform erbjuds både på Min Doktors fysiska, sjuksköterskeledda mottagningar och Min Doktors tolv nya sommarkliniker i anslutning till ICA-butiker runt om i landet. Teledermatoskopi på mottagningarna har införts i steg och under maj och juni har drygt 30 fysiska mottagningar implementerat Dermicus.

– Samarbetet med Gnosco gagnar inte bara Min Doktor och våra patienter, utan även den fortsatta utvecklingen av nya lösningar. Det är så vi alla borde jobba, tillsammans, för att komma framåt med effektiv och patientsäker svensk vård, säger Daniel Persson, chef för innovation och partnerskap på Min Doktor.

Läs mer om breddinförandet och samarbetet med Min Doktor här.

Om Min Doktor

Min Doktor tillhandahåller och utvecklar digitala och fysiska vårdmöten. Med hjälp av barnmorskor, fysioterapeuter, psykologer, sjuksköterskor och specialistläkare samt företagets 22 fysiska vård- och vaccinationsmottagningar runt om i landet kan Min Doktor erbjuda en hög och jämlik tillgång till vård. Bolaget grundades 2013 och ägs idag av bland andra Apotek Hjärtat.

För mer information om Min Doktor, se www.mindoktor.se