Tillbaka
Gnosco ISO 27001-certifierad för informationssäkerhet

24 november 2021

Gnosco erhåller ISO 27001-certifiering för sin hantering av informationssäkerhet. Sedan företaget startades har bolaget arbetat målmedvetet med ledningssystem, processer och strukturer. Certifieringen visar att Gnosco är rustat för att aktivt leda och ständigt förbättra det viktiga arbetet kring informationssäkerhet.

Gnosco är ett svenskt hälsoteknikbolag som i nära samarbete med sjukvården i fler år utvecklat Dermicus, en digital plattform och beslutsstöd inom teledermatologi. ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001) är den världsledande standarden för hur organisationer kan arbeta systematiskt med informationssäkerhet i ett ledningssystem, LIS. ISO 27001-certifieringen som företaget nu erhållit är genomförd av BSI Group, Storbritanniens nationella standardiseringsorgan, och ett av de ledande certifieringsorganen globalt.

– I takt med den ökade digitaliseringen av vården, hantering av känslig information som patientdata och personuppgifter, och i kombination med cyberhot av olika slag, blir det bara viktigare och viktigare att arbeta strategiskt och strukturerat med informationssäkerhet. Som en viktig del av våra kunders och partners digitala ekosystemet både kravställer och värdesätter våra kunder att vi arbetar strukturerat med informationssäkerhet. Därför är jag mycket stolt och glad över att bolaget nu visat att vi uppnår de höga certifieringskraven för ISO 27001. Ett arbete som hela teamet på Gnosco ska ta åt sig äran för, säger Daniel Eliasson, vd på Gnosco.

Bildtext: Daniel Eliasson, vd Gnosco. Foto: Jan Torbjörnsson.

Läs mer i vårt pressmeddelande den 22 november 2021, här på Mynewsdesk.