Tillbaka
Nytt samarbetsprojekt inom AI och sårläkning

17 maj 2022

Gnosco deltar i ett nytt AI-projekt kring hur sår läker finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Örebro län. I projektet som heter AIWO kommer Dermicus Wound användas för att fotografera och följa sårläkningsprocessen. Det främsta målet med projektet är att få förståelse för vad AI kan betyda för vården av patienter med komplexa sår.

Tillsammans med AI-forskarna vid AASS och med stöd från samverkansplattformen AI Impact Lab på Örebro universitet ska projektet AIWO (AI technology for Wound Assessment and Monitoring) arbeta med att utveckla och träna maskininlärningsalgoritmer. Tanken är att en läkare eller sjuksköterska ska kunna fotografera patientens sår, låta AI analysera bilden och sedan få en uppskattning av hur lång läkningstiden kommer att vara och hur läkningsprocessen går.

AIWO-projektet kommer pågå till och med december och sker i samarbete med hudkliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro, Ghents universitetssjukhus i Belgien, Mölnlycke Health Care, Gnosco, Rikssår och Sårsjuksköterskor i Sverige. AIWO-projektet finansieras av AI.ALL som är ett regionalt utvecklingsprojekt som koordineras av Örebro universitet och som har ett antal samarbetspartners inom offentlig sektor och industri.

Läs mer i denna nyhet från Örebro universitet den 12 maj med Dimitri Beeckman, professor i omvårdnadsvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper vid och forskningsledare för Svenskt centrum för hud- och sårforskning (SCENTR): ”AI ska förutse hur sår läker – målet är att optimera sårvården i framtiden”

Dermicus är en CE-märkt mobilapp och digital plattform inom teledermatologi för vårdpersonal. Dermicus Wound är ett kliniskt beslutsstöd framtagen för svårläkta sår för att skapa förutsättningar för ett effektivare sårläkningsarbete, med kortare sårläkningtider – en vinst för patienter och en kostnadsbesparing för sjukvården. Mer om Dermicus Wound se www.dermicus.se